Radijo mėgėjo kodeksas pagal W9EEA

Radijo mėgėjas yra labai atidus. Jis niekuomet nesinaudos radijo eteriu taip, kad tai darydamas atimtų malonumą iš kitų.

Radijo mėgėjas yra ištikimas savo hobiui. Jis skatina kitus ir pats teikia paramą radijo mėgėjams, savo vietiniam radijo klubui, savo šalies radijo mėgėjų organizacijai, atstovaujančiai mėgėjišką radiją.

Radijo mėgėjas yra pažangus. Jis siekia, kad jo stotis atitiktų naujausius techninės pažangos reikalavimus, būtų įrengta kokybiškai ir dirbtų efektyviai, o jo darbo eteryje praktika būtų nepriekaištinga.

Radijo mėgėjas yra draugiškas. Jis dirba eteryje lėtai ir kantriai, atsižvelgdamas į kitų interesus, jei reikia, padeda pradedančiajam. Parama, bendradarbiavimas, pakantumas ir tolerancija – svarbiausi radijo mėgėjiškos dvasios požymiai.

Radijo mėgėjas nėra egoistas. Radijas yra jo hobis. Mėgėjas niekada neleis, kad šis pomėgis trukdytų atlikti namų, darbo, mokslo ar visuomenines pareigas.

Radijo mėgėjas yra patriotas. Jo žinios ir radijo stotis yra visuomet pasiruošę tarnauti savo šalies ir visuomenės labui.

Šį kodeksą pirmą kartą 1928 m. suformulavo JAV radijo mėgėjas Paul M. Segal W9EEA. Praėjo daugiau nei 80 metų, tačiau nei vienas iš šių teiginių nepaseno.

Išvertė Albinas LY2MM