Įvadas

Sveiki atvykę!

Daugumai šios knygelės skaitytojų radijo mėgėjų hobis greičiausiai dar menkai žinomas arba visiškai nepažįstamas. Tuo tarpu patyrę radijo mėgėjai sutiks, jog nemaža dalis radijo naujokų atsiduria eteryje neturėdami absoliučiai jokio supratimo apie radijo ryšių etiką, ką jau bekalbėti apie darbo eteryje praktiką. Įsivaizduokite save situacijoje, kai vos pirmą kartą perskaitę kelių eismo taisykles, po minutės atsiduriate už automobilio vairo greitkelyje, esant dideliam automobilių srautui. Greičiausiai pulsite į paniką, tad nemažai naujų radijo mėgėjų pirmą kartą gyvenime atsidūrę radijo eteryje jaučiasi panašiai. Tačiau tiek vairuotojams, tiek ir radijo mėgėjams, visuomet būna pirmas kartas, tad norint išvengti nereikalingo streso, tereikia tinkamai pasiruošti.

Tad sveikiname prisijungus prie radijo mėgėjų arba norinčių jais tapti gretų! Šios knygelės tikslas yra padėti Jums gauti daugiau malonumo iš šio užsiėmimo jau nuo pat pirmosios minutės. Nepamirškite, kad mėgėjiškas radijas yra hobis, o hobis, visų pirma, yra malonumas ir pramoga.

Skaitytoją norime nuraminti, kad visos šioje knygelėje nurodytos taisyklės yra skirtos anaiptol ne tam, kad apribotų radijo mėgėjo laisvę eteryje, ar sumažintų hobio teikiamą džiaugsmą. Visos šios taisyklės yra lengvai suprantamos ir greitai tampa kiekvieno tikro radijo mėgėjo darbo eteryje pagrindu.

Ši knygelė yra suskirstyta į tris dalis:

 1. Įvadas. Kam gi visos tos taisyklės?
 2. Darbas eteryje. Šis skyrelis tinka visiems radijo mėgėjams, ir plepantiems eteryje, ir medžiojantiems tolimas stotis (DX), ir besivaržantiems varžybose.
 3. Darbas eteryje pažengusiems. Šiame skyrelyje aprašytos taisyklės, kurios labiausiai tinka ryšiams su tolimomis stotimis (DX): kaip atlikti QSO vienu metu kviečiant kelioms stotims (pileup), kaip naudotis DX skelbykle, kaip elgtis jei tapote radijo operatoriumi egzotiškoje šalyje, jei papuolėte į konfliktinę situaciją ir pan.

Radijo mėgėjo elgesio kodeksas

Esminiai principai

Esminiai principai, kuriais nusakomas mūsų elgesio kodeksas eteryje yra šie:

 • Socialinis ryšys, bendruomeniškumo jausmas ir dvasia: Didžioji dalis mūsų dirba tuose pačiuose dažnių ruožuose. Mes niekada nebūname vieni. Visi kiti radijo mėgėjai yra mūsų kolegos, artimieji, bičiuliai, tad elkimės dėmesingai.
 • Tolerancija: Ne visi radijo mėgėjai būtinai sutiks su Jūsų nuomone ir Jūsų nuomonė ne visuomet bus pati populiariausia. Supraskite, kad kiti žmonės turi teisę turėti kitą nuomonę, su kuria Jūs neprivalote sutikti, bet turite ją gerbti ir būti tolerantiški. Pasaulis nėra sukurtas Jums vienam.
 • Mandagumas: Radijo eteryje niekuomet nenaudokite grubios kalbos ar necenzūrinių žodžių. Toks elgesys nieko nepasakys apie žmogų, kuriam skirti tie žodžiai, tačiau labai daug pasakys apie tą žmogų, kuris taip elgiasi. Visuomet kontroliuokite savo veiksmus.
 • Supratimas: Supraskite, kad ne visi yra tokie gudrūs, įgudę ar turintys tiek žinių kiek Jūs. Jei išties norite padėti, elkitės mandagiai, paklauskite kaip galite padėti ar patarti, užuot pasityčioję ar išjuokę.

Konfliktinės situacijos

Radijo eteryje visi žaidžiame viename stadione - mėgėjiškuose radijo bangų ruožuose. Šimtai tūkstančių žaidėjų dažnai nesutelpa viename nedideliame stadione ir tai dažnai veda prie konfliktų.

Pavyzdys

Staiga dirbdami eteryje savo dažnyje (kuriame dirbate jau pusvalandį) išgirstate kitą stotį, kviečiančią CQ arba užsiimančią pašnekesiais su dar viena stotimi. Kas per netvarka? Dirbote čia šitiek laiko visiškai švariame dažnyje! Tačiau, tai įmanoma. Galbūt kitas operatorius taip pat mano, kad įsibrovėte į jo dažnį. Tai dažna situacija - tiesiog staiga pasikeitė bangų sklidimo sąlygos ir pradėjote girdėti tolimesnę stotį, kurios anksčiau negirdėjote.

Kaip išvengti konfliktų?

 • Pasistenkite visiems konflikto dalyviams paaiškinti „žaidimo’’ taisykles ir motyvuokite juos šių taisyklių laikytis. Dauguma konfliktų įvyksta būtent dėl nemokšiškumo ar per menko taisyklių žinojimo.
 • Taip pat, dalis konfliktų sprendžiami nemokšiškai (blogiau ir būti negali kai nemokšiškumą konfliktuose demonstruoja išties patyrę radijo mėgėjai! — vert. pastaba).
 • Ši knygelė stengiasi savo turiniu padėti užlopyti žinių spragas ir taip išvengti daugumos konfliktų radijo eteryje.

Drausmė ir disciplina

 • Daugumoje pasaulio šalių radijo dažnius prižiūrinčios institucijos akylai nestebi radijo mėgėjų darbo eteryje, ypač jei radijo mėgėjai laikosi institucijų, nustatytų darbo eteryje taisyklių.
 • Radijo mėgėjų bendruomenė laikoma save sudrausminančia ir savidisciplinuota bendruomene. Tai anaiptol nereiškia, jog bendruomenė turi savo prievaizdus ar eterio prižiūrėtojus, tai tereiškia, kad eteryje turi dirbti atsakingi asmenys.

Elgesio kodeksas

 • Kas yra elgesio kodeksas? Elgesio kodeksas - tai taisyklių, paremtų etikos bei sklandaus darbo eteryje principais, rinkinys.
 • Etika: apibrėžia mūsų, kaip radijo mėgėjų, požiūrį ir elgesį. Etika - moralės principai. Etika nurodo, jog radijo mėgėjui nevalia trukdyti kitų radijo stočių darbui. Tai yra amoralu, taip pat kaip ir apgaudinėti radijo varžybų metu.
 • Praktinės taisyklės: norint valdyti visus radijo mėgėjo elgesio aspektus, reikia pasitelkti ir šį tą daugiau negu etiką - taisykles, paremtas darbo eteryje bei radijo mėgėjiška praktika bei įpročiais. Siekiant išvengti konfliktų, mums reikalingos ir praktinės elgesio eteryje taisyklės, nes vienas iš svarbiausių radijo mėgėjo užsiėmimų yra ryšio užmezgimas. Dauguma darbo eteryje procedūrų (kaip atlikti QSO, kaip kviesti ryšiui, kokiame dažnyje dirbti, ką reiškia QRZ ir kaip naudoti Q kodą) sudaro dalį šių praktinių taisyklių, kurių laikymasis garantuoja ryšių sklandumą ir efektyvumą bei sumažina konfliktų tikimybę. Šios taisyklės kilo iš kasdienės ilgametės darbo praktikos ir technologijų raidos.

Ši knygelė

 • Ši knygelė skirta vien tik radijo mėgėjų elgesio kodeksui aprašyti. Didžiąją jos dalį sudaro praktinės darbo eteryje taisyklės, papildytos moraliniais principais, kurie yra pamatas korektiškam elgesiui radijo eteryje.
 • Radijo mėgėjų elgesio kodekso žinojimas yra toks pat svarbus, kaip nacionalinių radijo dažnių naudojimo taisyklių, elektronikos pradmenų ar saugumo taisyklių žinojimas.
 • Šios knygelės tikslas yra supažindinti visus radijo mėgėjus su elgesio kodeksu eteryje, nesvarbu ar jie ilgamečiai eterio vilkai, ar tik pradedantys radijo mėgėjai.
 • Iki šiol niekas taip detaliai nebuvo aprašęs radijo mėgėjų elgesio kodekso, kaip aprašyta šioje knygelėje; deja, didžioji dalis šios medžiagos nėra įtraukta į radijo mėgėjų egzaminus, tad gal būtent tai ir yra priežastis, dėl ko radijo eteryje dažnai girdime nusižengimus čia aprašytoms taisyklėms.
 • Jeigu būsimi radijo mėgėjai būtų supažindinami su šios knygelės turiniu, o jų žinios patikrinamos egzamino metu, eteryje greičiausiai gerokai sumažėtų konfliktinių situacijų ir eteris taptų švaresnis nuo keiksmažodžių, slopinimo signalų bei kitokio nereikalingo triukšmo.
 • Radijo mėgėjai dažniausiai daro klaidas todėl, kad nėra susipažinę su tokiomis elgesio taisyklėmis ir neturi įpročio elgtis korektiškai. Užuot juos kaltinę, išmokykime juos elgtis teisingai!
 • Šioje knygelėje aprašytos darbo eteryje taisyklės dažniausiai taikomos plačiausiai naudojamoms perdavimo rūšims (SSB, CW, RTTY ir PSK).