Darbas eteryje pažengusiems

Eilės (pileups)

Jei dažnai dirbate eteryje ir dar nesate „užsikrėtęs’’ darbo su DX stotimis virusu, matyt tuoj pasigausite šį smagų virusą ir čia Jums labai prireiks darbo eilėse (angl. - pileups) patirties.

Vieno dažnio eilė

Vieno dažnio eilė - tai tokia eilė, kurioje tolima DX stotis ir jos korespondentai dirba viename dažnyje.

 • Pagrindinis šio būdo privalumas tas, kad jis yra taupus dažnio požiūriu (naudojamas tik vienas dažnis).
 • Deja, tai neefektyvus metodas tuomet, kai vienu metu DX stotį kviečia labai daug korespondentų. Taip dirbant DX stoties operatoriaus darbas gerokai sulėtėja. Atsižvelgiant į stoties operatoriaus patirtį „daug” gali būti ir 5 korespondentai, kviečiantys vienu metu.

Kelių dažnių eilė (split pileup)

 • Dauguma ryšių atliekama abiems radijo stotims dirbant tame pačiame dažnyje.
 • Kai tolima DX stotis susiduria su didele korespondentų eile, jos QSO greitis sulėtėja galimai dėl vienos iš šių priežasčių:
  • Trukdo kviečiančių korespodentų signalų interferencija;
  • Korespondentams sunku per savo kvietimo signalus girdėti DX stotį;
  • Korespondentai negirdi DX stoties skelbiamų QSO atlikimo instrukcijų ar prašymų.
 • Norint, jog kviečiančios stotys išgirstų, DX stoties operatorius persijungią į „split” režimą ir klauso greta to dažnio, kuriuo kviečia (dažniausiai apie 5 kHz ar net daugiau (dirbant SSB - vert. past.)). Taip kviečiantys korespondentai daugiau nebeinterferuoja su DX stoties siuntimo signalu - DX stotis ir stotys bandančios su ja užmegzti ryšį dirba skirtinguose dažniuose.
 • Jei klausymo dažnis DX stoties operatoriui išlieka vienas, jam lieka nelengvas darbas atsirinkti norimą korespondentą tarp kviečiančių stočių signalų, kas yra sudėtinga susidarius didelei eilei.
 • Siekiant palengvinti šį uždavinį, DX operatorius gali išsklaidyti eilę, sakydamas, kad klauso nuo 5 iki 10 kHz aukščiau siuntimo dažnio. Toks būdas be jokios abejonės naudoja gerokai daugiau dažnio spektro negu reikia QSO atlikti.
 • Eilės išsklaidymas turi užimti kuo mažiau dažnių, kad netrukdytų kitoms, niekuo dėtoms radijo stotims.
 • Atsižvelgiant į kituose dažniuose dirbančius operatorius, eilės išskleidimo metodas galimas tik tuomet, kai darbas viename dažnyje (simplex) tampa neįmanomas.

Kaip elgtis laukiant eilėje?

 • Niekada nekvieskite DX stoties, jei jos gerai negirdite.
 • Prieš kviesdami įsitikinkite, jog nustatytas teisingas siuntimo dažnis.
 • Niekada nederinkite siųstuvo tame pačiame dažnyje, kuriame siunčia DX stotis!
 • Ar Jūsų antena nukreipta reikiama kryptimi? Ar girdėjote ryšio atlikimo su DX stotimi instrukcijas? Jei ne - paklausykite!
 • Klausykite kartą.
 • Klausykite dar kartą.
 • Klausykite tiek, kol pajausite DX stoties darbo eteryje ritmą ir prie jo priprasite.
 • Jei DX stoties dažniuose išgirsite kitų nusivylusių operatorių nusiskundimus, nekomentuokite ir palaukite kol jie nurims. Galbūt Jiems sekasi blogiau, nei Jums!

Jei visus aukščiau išvardintus reikalavimus išpildysite, tuomet tikrai galėsite kviesti DX stotį.

Vieno dažnio eilė dirbant telefonu

Kaip tinkamai įsiterpti dirbant DX telefonu ir būnant viename dažnyje?

 • Niekada nekvieskite DX, kol nėra užbaigtas prieš tai buvęs QSO. Nelipkite kitiems ant uodegos.
 • Tinkamo momento parinkimas - raktas į sėkmę. Nepulkite kviesti iš karto, palaukite kol eteryje aprims triukšmas, nes tuomet tikimybė, jog būsite išgirstas, bus gerokai didesnė. Juk tai nėra varžybos, kuriose turite būti pirmas ir greičiausias operatorius. Svarbu DX kviesti tinkamu momentu. Prieš perduodami savo šaukinį palaukite kelias sekundes kol patys didžiausi entuziastai nustos siuntę kvietimo signalus ir QRM dažnyje šiek tiek aprims. Tai užtrunka apie 5 - 7 sekundes.

Kaip kviesti?

 • Jokiu būdu nereikia kviesti DX stoties jos šaukiniu - operatorius tikrai žino savo šaukinį. Siųskite pilną savo šaukinį vieną kartą. Jokiu būdu nesiųskite dalies savo šaukinio - tai sukelia sąmyšį bei nėra aišku, kurią savo šaukinio dalį perduodate, taip prailginate procedūrą ir erzinate kitus eteryje laukiančius korespondentus.
 • Dažnai galite išgirsti daug kvietimų ryšiui, kurių metu operatoriai perduoda tik dalį savo šaukinio, tai blogas pavyzdys, nes daugumoje pasaulio šalių toks perdavimas nelegalus.
 • Nekvieskite nei per lėtai, nei per greitai, nešaukite, palaikykite taisyklingą dikciją ir ramų balso toną.
 • Kviesdami naudokite tik tarptautinę fonetinę abėcėlę ir nesusigalvokite savo santrumpų.
  • Radijo eteryje tarptautinė fonetinė abėcėlė (nuo Alpha iki Zulu), sudaryta ITU, tarnauja vienam tikslui - siekiama sumažinti priėmimo/perdavimo klaidų skaičių tarp korespondentų apsikeičiant informacija. Tokia abėcėlė yra vienintelė ir unikali, todėl sėkmingai tarnauja šiam tikslui (jei kalbate lietuviškai ir dirbate su lietuviška DX stotimi, galima naudoti lietuvišką fonetinę abėcėlę).
  • DX stotis klauso tik šių unikalių fonetinės abėcėlės žodžių visame kvietimų orkestre. Papildomų žodžių naudojimas tik apsunkina DX stoties darbą. Taigi, jei naudojame žodžius, kurių DX stotis nesitiki išgirsti eteryje, QSO atlikimo procedūra tampa neefektyvi.
  • Dažnai dirbant eilėse galima pastebėti, kad DX operatorius praleidžia būtent tas raides, kurios buvo perduotos nestandartine fonetine abėcėle ir paprašo pakartoti trūkstamas kviečiančios stoties šaukinio dalis.

   ĮSPĖJIMAS

   Naudojant fonetinės abėcėlės žodžius Lima Yankee triukšme nesunkiai suprantama, kad perduodama LY, tuo tarpu kviesdami London Yankee sukeliate sumaištį, ypač tada jeigu Jūsų signalas silpnas ir vos girdimas. Taigi, daugiau šansų, kad DX operatorius supras Lima, o ne London, nes jis nusiteikęs išgirsti šaukinį sakoma standartine fonetine abėcėle ir neturi laiko šifruoti prasimanymų.

  • DX operatorius ne tik klauso tinkamų žodžių, tačiau kartu ir tikisi juose tam tikrų sąskambių/garsų, reikiamų skiemenų skaičiaus, kurie jam leistų triukšme išskirti perduodamą informaciją. Jei siunčiant nesugebame tinkamai perduoti vienos ar kitos priebalsės dėl QRM ar QRN, tikėtina, kad standartinės fonetinės abėcėlės naudojimas leis DX operatoriui lengviau iššifruoti perduodamus žodžius.
  • Naudokite tik tinkamą anglų kalbos tartį. Puslapyje Tarptautinė fonetinė abėcėlė yra pateikiamos apytikrės tarties rekomendacijos. Savaime suprantama, tai priklauso nuo Jūsų anglų kalbos žinių, tačiau išmokti taisyklingai tarti fonetinę abėcėlę, specialiai mokytis anglų kalbos nebūtina.
 • DX stotis kartais gali išgirsti dalį Jūsų šaukinio ir perduoti: 9ZZZ you’re 59, QSL?. Tai reiškia, korespondentą, kurio šaukinio pabaiga yra 9ZZZ, girdžiu puikiai, priimate?
 • Tada atsakant būtinai reikia pabrėžti trūkstamą savo šaukinio dalį, pvz.: This islima yankee,lima yankee, nine zulu zulu zulu, 59 QSL?.
 • Paprastai visą šaukinį išgirdusi DX stotis Jums atsakys: LY9ZZZ thanks, tuo patvirtindama, kad į ryšių žurnalą įvedė teisingą Jūsų šaukinį. Jei taip neįvyko ir negavote patvirtinimo, kvieskite vėl: Please confirm my call, LY9ZZZ over. Reikalaukite informacijos, galbūt tik šiuo metu yra tinkamos bangų sklidimo sąlygos gauti aiškų ryšio patvirtinimą. Jei DX stotis nepatvirtina pilno Jūsų šaukinio, tai yra rimtas pagrindas kviesti vėl ir reikalauti patvirtinimo, kad Jūsų šaukinys teisingai priimtas.
 • Tokia pati tvarka galioja ir tada, kai DX stotis priima dalį Jūsų šaukinio neteisingai. Turite pakartoti savo šaukinį, pabrėždami vietas, kuriose buvo padaryta klaida, kaip aprašyta ankstesniame punkte.
 • Jei DX stotis atsako šaukiniu, kuris nepanašus į Jūsiškį, arba atsiliepia kitam korespondentui, nekvieskite ir klausykite. Jei kviesite pakartotinai:
  • DX stotis pastebės, kad nesivadovaujate jų nustatytomis taisyklėmis ir galimai įtrauks Jus į savo juodąjį sąrašą, tai reiškia, kad artimiausias kelias brangias minutes DX operatorius neatsilieps į Jūsų kvietimą vien tik dėl Jūsų netinkamo elgesio, net jei ir gerai girdės Jūsų šaukinį. Kitaip tariant, galbūt DX stotis ir norėtų atsakyti į Jūsų kvietimą, tačiau kitų operatorių akivaizdoje negali rodyti blogo pavyzdžio ir nesivadovauti nustatytomis taisyklėmis;
  • Gali nutikti ir taip, kad DX stotis atsakys Jums su ryšio įvertinimu (RS) 00, taip identifikuodama Jus kaip nesilaikantį taisyklių ir viešai tą pademonstruodama.
 • Jei kviečiate tuo metu, kol DX operatorius atlieka QSO su kitu korespondentu, apsunkinate darbą ne tik DX bet ir jo korespondentui. Be jokios abejonės, tuo pačiu apsunkinate darbą ir sau.
 • Jei DX operatorius kviečia: 1ABC only, you’re 59 over (tik 1ABC), tai rodo, jog DX dažnyje dirba ir trukdo kitos, nedisciplinuotos ir taisyklių nesilaikančios stotys.
 • Atidžiai klausykite, ar DX stotis nekviečia ryšiui tik tam tikrų geografinių zonų. Jei išgirdote Japan only ir kviečiate (kaip lietuviška stotis), greičiausiai Jums nebus atsakyta, todėl nekvieskite ir laukite, nebent esate Japonijoje.
 • Kartais kuomet eilę suvaldyti tampa sunku, DX operatorius kviečia korespondentus pagal skaitmenis šaukinyje (galimai, regionus). Listening for sixes only, only number six ir panašūs kvietimai reiškia, jog ryšiui kviečiamos stotys, kurių šaukinyje regioną nusako skaičius 6. Kitos stotys nekviečia ir kantriai laukia.
 • Jei esate mažos galios stotis (QRP), nekvieskite: LY9ZZZ stroke QRP. DX operatoriui pakanka vargo išskiriant šaukinius iš susidariusios minios, todėl papildomai perduoti žodžiai tik apsunkina QSO procesą. Nepamirškite, jog daugumoje valstybių šaukinio sufiksas /QRP yra nelegalus.
 • Kai DX stotis, po visų sunkumų, galų gale Jums atsako patvirtinimu: LY9ZZZ 59, trumpai atsakykite: Thanks 59 too arba 59 thanks (angl. thanks - ačiū). Taupykite savo ir kitų laiką - QSO atliktas, užleiskite vietą kitiems.

Vieno dažnio eilė dirbant CW DX

 • Ryšiams telegrafu, be išdėstytų žemiau, taip pat taikomos ir bendros taisyklės bei procedūros.
 • Niekuomet nekvieskite: DE LY9ZZZ Žodelis DE yra perteklinis ir neneša jokios informacijos. Raidės DE taip pat gali būti vokiško šaukinio prefiksas, tad naudodami šią santrumpą galite sukelti nesusipratimų.
 • Eilėje niekuomet neužbaikite savo šaukinio pabaigoje pridėdami K raidę (kuri reiškia kvietimą perdavimui). Tai taip pat gali sukelti nesusipratimų. Jei perduosite raidę K iš karto po savo šaukinio darydami labai mažą pauzę, DX stotis gali palaikyti tai Jūsų šaukinio dalimi. Taigi, jokių K.
 • Klausydamiesi eilės pabandykite nustatyti tinkamą CW siuntimo greitį. Ar DX stotis dažniau atsako lėčiau ar greičiau dirbantiems korespondentams? Nereikia bandyti padaryti įspūdžio kitiems, perduodant labai greitai. Jūsų QSO kiekis nepadidės, jei korespondentai dirbs lėčiau nei Jūs.
 • Dirbant CW, santrumpa KN siuntimo pabaigoje reiškia grąžinu tik Jums, (angl. - over to you only). Kai DX stotis perduoda: ... LY9ZZZ? KN (arba LY9ZZZ KN), tai reiškia jog ji norėtų išgirsti tik tos stoties signalą, kurios šaukinyje yra raidės LY9ZZZ. Visos kitos stotys turėtų luktelėti.
 • Jei DX stotis perduoda: CQ NA arba QRZ NA, tai reiškia jog ji tikisi kontaktų su stotimis iš Šiaurės Amerikos (NA = North America, SA = South America, AF = Afrika, AS = Azija, PAC = Okeanija/Ramusis vandenynas, EU = Europa, JA = Japonija, USA = Junginės Amerikos Valstijos). Sekite DX stoties nurodymais.

Dvidažnė eilė dirbant telefonu

Jei per daug stočių atsako į kvietimą DX stoties dažnyje, DX stotis anksčiau ar vėliau turės perjungti darbo režimą į dvidažnį (angl. split frequency) ir taip padidinti savo darbo eteryje efektyvumą. Kaip tai padaryti? Ką reikia žinoti ir kaip elgtis, kad būtumėte pirmasis, kuris užmegs ryšį su DX stotimi dirbančia dvidažniu režimu?

 • Klausykitės. Tada dar atidžiau klausykitės! Keli dalykai, kuriuos būtinai turite žinoti prieš kviesdami DX stotį:
  • Dažnis, kuriame klauso DX stotis. Ar ji klauso viename dažnyje, ar stebi platesnį dažnių ruožą?
  • Ar DX stotis renkasi korespondentus atsitiktiniame dažnyje?
  • ... ar renkasi tam tikras pasaulio kryptis/vietoves?
  • ... ar renkasi tam tikrus skaitmenis šaukiniuose?
  • Kaip DX stotis nurodo dažnį ar kryptį kuria ji klauso? Ar ji sako: up, down, up 5, down 10, listening between 200 and 210, ar pan.?
 • Geresni DX operatoriai po kiekvieno QSO pateikia klausytojams savo klausymo dažnį, tačiau toli gražu nevisi DX operatoriai taip padarys. Kuomet eilė labai didelė, DX stoties operatorius gali neperduoti klausymo dažnio manydamas, jog padidins savo darbo efektyvumą (sutaupydamas apie 1 sekundę kiekvieno ryšio metu). Tai ne pats geriausias sprendimas ir lengvas būdas suerzinti QSO laukiančią minią. Šiai miniai situacija atrodys taip: DX stotis užmezgė keletą ryšių, tačiau nei vieno jų metu neperdavė savo šaukinio ar kitos ryšiui užmegzti reikalingos informacijos.
 • Įsitikinkite, kad teisingai supratote DX stoties nurodytą dažnį ar dažnių intervalą.
 • Jei DX stotis nurodė tam tikrą geografinį regioną, kuriam Jūs nepriklausote, nebandykite jokių gudrybių, atsipalaiduokite ir klausykitės.
 • Jei stotis klausosi korespondentų pagal numerius ir šiuo metu numeris nesutampa su Jūsų šaukinyje esančiu numeriu, kantriai palaukite ir nebandykite DX operatoriaus kantrybės.
 • Jei DX stotis nurodo, jog klauso nuo 14200 iki 14225, tai bus tarsi žaidimas rulete, nebent tiksliai žinote, kurio dažnio ji klausosi. Vėlgi, klausykitės ir stenkitės surasti tikslius dažnius, kuriuose girdite kaip užmezgamas ryšys su šia stotimi. Dauguma DX stočių dažnių intervale lėtai juda aukštyn arba žemyn, kai kurios nesistemingai šokinėja nuo vieno dažnio prie kito. Labiausiai tikėtina, kad užmegzite ryšį su DX stotimi kviesdami ją šiek tiek didesniu dažniu už tą, kuriame ji paskutinį kartą užmezgė QSO.
 • Pasistenkite sužinoti kuo daugiau apie DX stoties darbo ypatumus, t.y. Ar ji chaotiškai keičia dažnį, ar lėtai juda viena kryptimi? Kuo daugiau sužinosite apie jos modus operandi, tuo didesni Jūsų šansai užmegzti su ja ryšį.
 • Įsitikinkite, kad perpratote DX stoties darbo ritmą ir metodiką. Tinkamai išauklėti DX stočių operatoriai naudoja vieną ir tą patį QSO atlikimo šabloną. Žinokite keletą užbaigiamųjų žodžių, kuriais DX stotis užbaigia ryšį, tam, kad galėtumėte pradėti kviesti tiksliai po baigto ryšio (tai gali būti jos šaukinys, padėka ar nurodymas, kuriame dažnyje ji klauso).
 • Prieš pradėdami, bet kokį siuntimą, įsitikinkite, kad visi transiverio nustatymai paruošti darbui. Ar įjungėte dviejų dažnių (split) režimą ir ar Jūsų siuntimo dažnis nustatytas teisingai? Visuomet pasitikrinkite bent dukart.
 • Jei radote vietą, kur DX stotis atliko paskutinį QSO ir supratote šios stoties darbo specifiką, pabandykite atspėti jos klausymo dažnį ir vieną kartą perdavę savo šaukinį, klausykitės.
 • Jei niekas neatsiliepia per vieną, dvi sekundes, tame pačiame dažnyje pakvieskite vėl. Kartokite šį procesą tol, kol išgirsite kaip DX stotis atsako į kvietimą (nebūtinai į Jūsų).
 • Jei DX stotis atsako kitam operatoriui, nustokite kviesti ir pabandykite surasti, iš kur kviečia tas laimingasis operatorius. Visas šis procesas gali priminti katės ir pelės žaidimą ir tai tiesa, tik šiame žaidime daug mažų pelių bando pagauti vieną didelę katę.
 • Deja, beveik visuomet girdėsite kviečiančias stotis, kurios be perstojo perduoda savo šaukinį, net ir tuo metu, kai DX stotis atlieka QSO su kažkuo kitu. Kadangi tokie signalai perduodami be paliovos, galite pagalvoti, jog taip elgiasi dauguma operatorių. Tačiau tikrovėje šios kviečiančios stotys viso labo sukelia QRM ir apsunkina ryšio užmezgimo procesą, kuris būtų gerokai sklandesnis su tam tikra disciplinos doze.
 • Neetiškų ir netinkamų procedūrų taikymas - tiesiausias kelias į ilgalaikį operatoriaus reputacijos susigadinimą ir Jūs tikrai užtruksite kol prisikviesite DX stotį. Tai labai paprastas ir aiškus netinkamo elgesio pavyzdys.
 • Šiems be sustojimo kviečiantiems operatoriams DX stotis dažnai vietoje RS signalo įvertinimo perduoda 00. Lieka tik tikėtis, kad jie supranta, ką tai reiškia.

Dviejų dažnių darbas telegrafu

 • Tiek darbo telegrafu viename dažnyje, tiek telefonu dviejų dažnių režimu taisyklės taikomos ir darbui telegrafu dviejuose dažniuose.
 • DX stotis dirbdama dviejų dažnių režimu kiekvieno kontakto pabaigoje perduos informaciją: UP, DWN, UP 5, DWN 10, QSX 3515, UP 10/20. Paprasčiausiai perduodant UP arba DWN galima nurodyti, kad klausoma apie 1-2 kHz nurodyta kryptimi.
 • Būtų idealu, jei galėtumėme siųsti ir klausyti tuo pačiu metu. Tai įmanoma pasiekti naudojant pilno įsiterpimo CW darbo režimą (full break-in, taip pat vadinamą QSK). Tai reiškia, kad tarp siunčiamų savo CW signalų galime išgirsti, kaip DX stotis pradeda siųsti ar atsakinėti savo ruožtu.
 • Ne visi siųstuvai ar stiprintuvai gali dirbti QSK režimu. Galima dirbti ir pusiau QSK režimu (lėtesnio įsiterpimo), kai įranga persijungia į klausymo režimą ne tarp raidžių, o tarp žodžių, kai tarpai yra ilgesni. Kartais šis laiko tarpas yra patogiai reguliuojamas. Darbas pilno įsiterpimo režimu visuomet suteiks privalumų dirbant eilėje dviejuose dažniuose. Vienas iš privalumų - gebėjimas kontroliuoti savo signalą ir nutraukti siuntimą, kai eteryje pasigirsta DX stoties signalas, juk informacijos perdavimo požiūriu girdėti ką perduoda DX stotis yra daug svarbiau negu Jūsų siunčiamas signalas.

Lipimas ant kulnų

 • Ką reiškia lipti ant kulnų? Taip besielgiantis operatorius gudrauja, bandydamas būti greitesniu už savo šešėlį. Klausydamas stoties, kuriai atsako DX stotis, jis grubiai įsiterpia, perduodamas savo šaukinį praėjus vos daliai sekundės po tos stoties perdavimo pabaigos. Ši stotis akivaizdžiai braunasi į eterį lipdama kitam operatoriui ant kulnų.
 • Techniškai, lipimas ant kulnų yra radijo mėgėjų veiklos aprašo pažeidimas, kuriame sakoma, jog interferencija ir trukdymas kitų stočių signalams yra draudžiami.
 • Dažniausiai tai ne tik lipimas ant kulnų, bet greičiau net ant galvos.
 • Ši darbo eteryje praktika yra nemandagi ir išskirtinai agresyvi. Išvada - niekada taip nesielkite.

Nepavargstantys šaukliai

Nenutylančių ir nepavargstančių šauklių eteryje yra apstu. Jų įsivaizduojamas vienintelis ir absoliutus tikslas yra užmegzti ryšį su reta DX stotimi, nesvarbu kokiomis priemonėmis. Jie neturi nei menkiausio supratimo, kad šalia jų eteryje egzistuoja kitos radijo stotys. Šie operatoriai tiesiog nepertraukiamai perduoda savo šaukinį eteryje ir beveik niekuomet nesiklauso kitų. Klausantis eterio nesunku įsitikinti, kad jie nesiklauso net tada, kai DX stotis atsiliepia į jų kvietimą vieną ar kelis kartus, tačiau veltui. Šie šaukliai negirdi DX stoties dėl jau minėtos ir labai paprastos priežasties - jie beveik niekuomet neklauso ir dažnai, bet nebūtinai, šių operatorių įranga atitinka tipiško eterio krokodilo - galingos ir kurčios stoties kriterijus. Nors jie siekia užmegzti ryšį su DX stotimi, stebint iš šalies atrodo, kad jų galutinis tikslas yra be paliovos kviesti būtent tą stotį ir reikia pripažinti, jog jiems tai puikiai sekasi. Visa ši praktika gal ir nebūtų labai žalinga, jei ne jų sukeliamas nuolatinis QRM. O tai yra viso labo paprasčiausias eterio teršimas (angl. jamming). Taip besielgiantieji labai akivaizdžiai parodo savo egoistiškus ketinimus ir jiems turėtų būti labai gėda.

DXpedicijos

 • Radijo mėgėjai eteryje vaikosi DX, stotis retose šalyse ar sunkiai pasiekiamuose geografiniuose taškuose, kur radijo mėgėjų yra arba labai mažai, arba visai nėra.
 • Tai, ką laikome DX šalimi, o jei tiksliau - vienetu, nustato DXCC (DX Century Club) organizacija, kuri taip pat organizuoja DXCC apdovanojimus. Plačiau: arrl.org/awards/dxcc/open in new window.
 • Besivaikydami DX, radijo mėgėjai bando užmegzti ryšį su stotimi, kuri dirba iš tam tikro DXCC vieneto ir galbūt keliuose skirtinguose diapazonuose ar skirtingomis darbo rūšimis. Šis sportas vadinamas DXingu arba DX medžiojimu.
 • Siekdami sudaryti galimybę DX medžiotojams užmegzti ryšį su trūkstamu DXCC vienetu, radijo mėgėjai organizuoja ekspedicijas į rečiausius DXCC taškus pasaulyje. Tokios ekspedicijos yra paprastai vadinamos DXpedicijomis. Stambesnes DXpedicijas organizuoja radijo mėgėjų grupės, kurias sudaro keli ar keliolika operatorių tam, kad užtikrinti, jog reta DXCC stotis kuo ilgiau nepertraukiamai išbūtų aktyvi eteryje.
 • Didesnės DXpedicijos sugeba per vieną ar dvi savaites užmegzti daugiau negu 100 000 kontaktų! Kai ekspedicijoje dalyvauja daug operatorių, vienu metu eteryje skirtinguose diapazonuose arba skirtingomis darbo rūšimis dirba keletas ekspedicijos stočių.
 • Informaciją apie šiuo metu aktyvias arba planuojamas DXpedicijas galite rasti internete (ng3k.com/Misc/adxo.htmlopen in new window ir kituose tinklapiuose).
 • DX ekspedicijų metu kai kurie trumpų bangų diapazonai gali tapti gerokai perpildyti radijo stočių signalais. Dėl to DXpedicijos turėtų visuomet atsižvelgti į kitus šių diapazonų naudotojus ir nesukelti sąmyšio tuose dažniuose, kur nesitikima išgirsti DX stočių.
 • Dauguma ryšių DXpedicijų metu yra užmezgama dvidažniu režimu.
 • Operatorių įgūdžiai paprastai vertinami pagal tai, kokio dydžio spektro dalį jie užima dirbdami dvidažniu režimu.
 • Vykstant svarbesnėms DXpedicijoms atsiranda radijo mėgėjų, kurie jaučiasi turintys šventą pareigą reguliuoti DX stočių darbą eteryje. Nesusigundykite tapti tokiu reguliuotoju, nes jų ir taip per daug (niekas nereguliuoja jų pačių atsiradimo).
 • Dalis operatorių mėgaujasi savo atliekamu tyčiniu QRM, nukreiptu būtent į DXpedicijas. Tyčinis QRM dar vadinamas DQRM (angl. deliberate QRM). Jei eteryje girdite tokius trukdymus, tiesiog nekreipkite į juos dėmesio ir trukdymai nesuradę sau reikiamos auditorijos anksčiau ar vėliau liausis. Kartais sunku susilaikyti nuo komentarų, tačiau būtent dėmesio rodymas dar labiau paaštrina situaciją ir sukelia didesnį chaosą. Jei tiksliai nustatėte stotį kuri sukelia DQRM, geriau nukreipkite savo energiją kitur ir parenkite oficialų skundą licenciją išdavusiai institucijai.
 • Norint sužinoti daugiau apie konkrečią DXpediciją, klausti apie tai ekspedicijos dažnyje nėra pati geriausia mintis. Informacija apie DXpedicijas pateikiama internete ir įvairiuose DXpedicijų biuleteniuose. Iš šių šaltinių galite sužinoti QSL adresą, dažnius, operatorių šaukinius ir kitą informaciją, pvz., pilotines stotis.
 • Pilotinės stotys yra atsakingos už DXpedicijų viešuosius ryšius ir yra stočių kontaktiniai asmenys. Jei norite sužinoti daugiau apie DXpediciją ir Jūsų ieškoma informacija nėra pateikta DXpedicijos svetainėje ar biuletenyje, parašykite el. laišką pilotinei stočiai. Jos operatoriai suteiks daugiau Jums reikalingos informacijos.
 • Niekuomet DXpedicijos dažnyje neužduokite tokių klausimų kaip: QSL MGR?, PSE SSB ar QSY 20M. Ir išvis niekuomet nesiųskite tokio signalo ekspedicijos dažnyje (jei ji dirba dviem dažniais).

DX tinklai

 • Anksčiau, kai radijo mėgėjų bendruomenėje dar nebuvo paplitęs interneto ryšys, pranešimus apie DX ekspedicijas skelbdavo trumpųjų bangų diapazonuose. Kasdien arba kartą per savaitę šie vadinamieji DX tinklai (Nets) pranešdavo informaciją apie planuojamas arba ką tik įvykusias DX ekspedicijas. Tačiau dabar dauguma DX informacinių tinklų buvo pakeisti modernesnėmis informavimo priemonėmis, veikiančiomis interneto ir kitų skaitmeninių tinklų pagalba.
 • Taip pat egzistuoja kita DX tinklų rūšis, kurios paskirtis - padėti kitiems operatoriams užmegzti ryšį su DX stotimis. Darbas su tolima stotimi tokio DX tinklo pagalba skamba tarsi darbas assisted kategorijoje.
 • Tokie tinklai egzistuoja tam, kad paglostyti jų operatorių savimeilę. Darbas tokių DX tinklų pagalba:
  • Tinklo vedančioji stotis (VS) kviečia kitas stotis, kurios nori užmegzti ryšį su DX ir laukia jos dažnyje;
  • Dažnai VS prašo stočių identifikuotis tik paskutinėmis šaukinio raidėmis, o tai daugumoje valstybių yra nelegalu;
  • VS sudaro šių stočių sąrašą ir kai sąrašas užbaigiamas, vedantysis po vieną perduoda šių stočių šaukinius DX stočiai. Jei pirmas QSO bandymas nepavyksta, VS ilgai nelaukusi įsiterpia pakviesdama ar padrąsindama stotį kviesti vėl (nuo ...SS station, call again... iki signalo įvertinimo: ...you have the readability correct, but the signal strength is better than what you said...). Dažnai pati VS atlieka pusę QSO. Nenuostabu, kad kartais girdime komentarus: make one more guess....
 • Akivaizdu, jog visa tai turi labai nedaug bendro su tikrais DX iššūkiais. Tiek rimtos DX stotys, tiek patyrę DX medžiotojai stengiasi laikytis kuo toliau nuo tokių DX tinklų.
 • Tokio tipo DX tinkluose greičiausiai neišmoksite nei tinkamai elgtis eteryje, nei savarankiškai užmegzti ryšio su DX stotimi.

Dalies šaukinio naudojimas

 • Šį klausimą jau gvildenome anksčiau, tačiau dėl labai dažno pasitaikymo eteryje, vėl grįžtame prie šios temos.
  • Daugumoje DX tinklų vedantysis kviečia korespondentus jų paskutinėmis dviem šaukinio raidėmis. Tai visiškai nenaudinga ir daugumoje valstybių - nelegalu (identifikuodamiesi eteryje privalote perduoti pilną savo stoties šaukinį);
  • DX tinklų vedantieji teisina dalies šaukinio perdavimą tuo, kad jie patys primygtinai nenori žinoti pilno korespondento šaukinio vien tik dėl to, kad korespondentas pats galėtų užmegzti pilnavertį QSO su DX stotimi, perduodamas savo pilną šaukinį. Atrodytų, jog tai kilni mintis, tačiau įsigilinus matome, jog prasmės tame tikrai nedaug;
  • Vedantysis gali paprašyti korespondentų prisistatyti taisyklingai, t.y. naudojant pilną savo radijo mėgėjo šaukinį. Labai gerai, jei DX stotis tuo metu jau girdi pilną korespondento šaukinį.
  • Jei šios procedūros metu vėliau vedėjas pakvies prisistačiusias stotis tik dalimi šaukinio, tai legalu. Taisyklės nustato kaip identifikuotis pačiam, o ne kaip kviesti kitą stotį.

Pavyzdys

Vedančioji stotis sakys: Stations for ZK1DX, check in please. LY9ZZZ pasakys šaukinį: LY9ZZZ.

 • Vėliau atlikdamas procedūrą ir kviesdamas LY9ZZZ vedantysis pasako tik tiek: Station with ZZ at the end of the call, make your call.
 • Dabar LY9ZZZ siunčia DX stočiai: This is LY9ZZZ, lima yankee nine zulu zulu zulu calling ZK1DX, you are 55 over.
 • Ir t.t.. Paprasčiau ir būti negali, be to kiekvienas šios procedūros žingsnis nėra draudžiamas.
 • Deja, kai kurie operatoriai netaisyklingą dviejų raidžių praktiką taiko ne tik DX tinkluose bet ir dirbdami eilėse.
 • Be to, kad taip elgtis draudžia taisyklės, tai yra ir visiškai nenaudinga. Kodėl?
  • Paprasta matematika sako, jog laukdami didelėje eilėje ir perduodami tik du iš šešių savo šaukinio simbolius, apie tris (6/2) kartus padidinsite tikimybę, jog būsite supainiotas su kitu šaukiniu!
  • Jūsų šaukinys yra unikalus, tuo tarpu dvi Jūsų šaukinio raidės toli gražu ne vienintelės. Galima daryti išvadą, jog painiava taip perduodant beveik neišvengiama (kai vienu metu kvies kelios stotys, kurių šaukinyje yra tos pačios dvi raidės).
  • Jei DX stotis išgirdo Jūsų perduotas dvi raides (lieka tikėtis, kad Jūs vienintelis kvietimui naudojate tas dvi raides), DX stotis bet kokiu atveju turės vėl paklausti likusios Jūsų šaukinio dalies. Ar tai ne laiko švaistymas?
  • Jei DX stotis išgirdo dvi raides, tikėtina, kad būtų išgirdusi ir visas šešias! Tokie gudravimai užima laiko, kelia nesusipratimus ir galiausiai, sukelia QRM.

Išvada: identifikuodamiesi visuomet perduokite pilną savo stoties šaukinį. Nejaugi taip gėdyjatės savo šaukinio? Perduokite jį visą, parodykite kitiems, kad didžiuojatės juo. Jei kas nors prašo Jūsų identifikuotis eteryje tik dalimi šaukinio, perduokite jį visą ir paaiškinkite, kad negalite padaryti to ko esate prašomas, nes tai prieštarauja darbo eteryje taisyklėms.

DX klasteriai

Klasteriai šiuo metu beveik visiškai pakeitė vietinius ir tarptautinius DX informacijos tinklus.

Klasterių paskirtis

Kokios stotys yra aktyvios šiuo metu ir kokiame dažnyje jos dirba?

 • DX klasteriai yra globalaus informacinio tinklo dalis, kuriame informacija apie DX stotis yra perduodama realiu laiku.
 • Klasteriai veikia dviem kryptimis:
  • Skelbimas (angl. spotting) - kitiems naudingos informacijos suvedimas į klasterį;
  • Skaitymas - informacijos, paskelbtos klasteryje, naudojimas savo reikmėms.

Ką skelbti klasteryje?

Skelbkite itin retas DX stotis, kurios gali sudominti DX medžiotojus, pavyzdžiui, 14025 ZK1DX QSX UP5.

Neskelbkite informacijos, kuri neturi jokios vertės. Neskelbkite kasdien girdimų stočių, pvz., stočių kurios dirba didelio aktyvumo šalyse, tokiose kaip W, F, G, ON ir pan., nebent yra tikrai rimta priežastis paskelbti tokio pobūdžio informaciją. Pavyzdžiui, galite paskelbti W6RJ dirbantį 160m diapazone ir puikiai girdimą Europoje, nes ne kasdien išgirsite W6 signalą Europoje 160m diapazone.

 • Prieš paskelbdami DX, įsitikinkite, kad niekas kitas klasteryje ką tik nepaskelbė to paties šaukinio.
 • Būkite atsargus ir neįvelkite klaidų! Operatoriams aklai kopijuojant (netaisyklingus) šaukinius iš klasterio į ryšių žurnalą, jame išlieka visos tos pačios klaidos...

Kokia informacija skelbiama ir kaip ją gauti?

 • Informacija apie aktyvumą: DX skelbimai. Paskelbta informacija gali būti chronologine tvarka atvaizduojama Jūsų kompiuterio ekrane. Galite atskirti DX skelbimus pagal diapazoną (įvedę komandą sh/dx 20 gausite paskutinių 10 skelbimų 20m diapazone), pagal šaukinį (pvz., sh/dx ZK1DX) arba pagal abu kriterijus (sh/dx ZK1DX 20).
 • WWVopen in new window: Saulės aktyvumo indekso komandos yra sh/wwv ir sh/wcy.
 • QSL informacija: daugumoje DX klasterių galite pasitikrinti QSL informaciją naudodami komandą SH/QSL šaukinys. Jei ši funkcija klasteryje neegzistuoja, naudokite komandą SH/DX šaukinys 25. Taip gausite paskutinius 25 šio šaukinio skelbimus ir vieno jų komentare rasite jo QSL informaciją. Dar vienas būdas - panaudoti komandą SH/DX šaukinys QSL. Ši komanda pateiks 10 skelbimų, kurių komentare yra žodelis QSL.
 • Kai kurie DX klasteriai gali neturėti kurios nors čia paminėtos komandos, tad QSL informaciją galite susirasti ir internete.
 • Skelbti stotį klasteryje ir komentare klausti QSL informacijos nėra gera mintis.
 • Komentaro laukas skirtas pateikti naudingai informacijai apie DX stotį. Tai ne vieta klausimams.
 • Priklausomai nuo DX klasterio programinės įrangos, aukščiau išvardintos komandos gali būti kiek kitokios, tad naudokitės ir klasterio pagalbos funkcija.

Klasteryje paskelbiama nauja Jums šalis. Ką daryti?

 • Nepradėkite iš karto aklai kviesti DX stoties.
 • Įsitikinkite, kad girdite stotį pakankamai gerai, patikrinkite ar perduodamas šaukinys atitinka paskelbtą.
 • Įsitikinkite, kad prieš kviesdami išgirdote ir susipažinote su DX stoties instrukcijomis (klausymo dažniu, ar ji dirba su visais korespondentais, ar pagal numerius/geografinius vienetus?).
 • Sekite darbo eilėje rekomendacijomis. Sėkmės!

Ko nedaryti DX klasteryje?

Savo šaukinio skelbimas

 • Kas yra savęs skelbimas? Tai savęs reklamavimas visam pasauliui, sakant: Štai aš, šitame dažnyje, kvieskite mane.
 • Nereikia paaiškinimo, kodėl taip nesielgiama mėgėjiško radijo bendruomenėje. Jei norite užmegzti QSO, kvieskite CQ arba atsakykite stotims, kviečiančioms CQ.
 • Savęs skelbimas klasteryje - dažniausia diskvalifikavimo iš varžybų priežastis.

Paslėptas savęs skelbimas

 • Pavyzdžiui, užmezgėte ryšį su šaunia DX stotimi, kuri atsiliepė į Jūsų CQ. Tik užbaigus QSO, paskelbiate DX stotį klasteryje ten kur ji ką tik buvo, bet po kontakto su Jumis pakeitė dažnį. Toks skelbimas neturi jokios pridėtinės vertės DX bendruomenėje, nes DX stoties dažnyje nebėra, o skelbimu tik pritrauksite kitas stotis, galbūt tikėdamasis užmegzti daugiau QSO. Tokie poelgiai tikras kantrybės išbandymas DX medžiotojams.

Pagyros

 • Klasterio skelbimai nėra skirti pasigirti pasauliui koks esate fainas. Neskelbkite DX stoties (kuri jau buvo paskelbta keletą kartų) su pastaba: „Pagaliau!!!” ar pan. Jūs neskelbiate DX stoties, o giriatės ir skelbiate visiems koks esate šaunuolis. Juk kuklumas žmogų puošia.

Draugo paskelbimas

 • Geras Jūsų draugas jau kurį laiką kviečia CQ, niekas neatsiliepia. Norėdami šiek tiek pakelti draugo nuotaiką, paskelbiate jį klasteryje, nors jis toli gražu nėra jokia DX ar reta stotis. Nedarykite taip. Nei Jūsų kolega, nei Jūs pats dėl to nebūsite labiau gerbiamas radijo mėgėjų bendruomenėje.

Prašyti kolegos paskelbti Jus klasteryje

 • Tai yra užmaskuotas savęs skelbimas. Kadangi savęs klasteryje neskelbiame, tai ir draugų neprašome to padaryti.

Palaikymo komanda

 • Tai tie, kurie varžybų metu nuolat skelbia klasteryje savo pamėgtą stotį. Tai ne tas pats, kaip šokti palaikymo šokį krepšinio varžybų pertraukos metu. Tai elgesys, prilygstantis situacijai, lyg dviratininkų varžybose stumtumėte Jums patinkantį dviratininką įkalnėn. Šis elgesys nesąžiningas ir nesportiškas.

Rašyti asmeninius pranešimus stočiai, skelbiant ją klasteryje.

 • Reikia suvokti, kad kiekvienas skelbimas ir kiekviena klasterio žinutė yra perduodama radijo mėgėjams visame pasaulyje. DX klasteriai yra sujungti tarpusavyje internetu jau daugelį metų ir Jūsų vietinis DX klasteris nebėra vietinis – jis yra pasaulinio tinkle dalis.
 • Deja, kai kurie skelbimai yra privačios žinutės, pavyzdžiui, HA7xx paskelbia: „VK3IO 1827” su komentaru „QRV???” - akivaizdus klausimas, o ne skelbimas (parašytas komentaro lauke).
 • Kitas pavyzdys: UA0xx paskelbia ZL2yyy 3505 ir prideda: „ur 339, my RST 449? PSE confirm”. Šis veikėjas akivaizdžiai nori apsikvailinti. Jo reputacija kitų DX medžiotojų akivaizdoje yra nepataisomai sugadinta.

Naudoti DX klasterius kaip pokalbių platformą

 • Naudodami TALK funkciją galite perduoti asmeninius pranešimus kitam radijo mėgėjui, prisijungusiam prie vietinio DX klasterio. Kai kurie DX klasteriai turi panašią funkciją, kurios pagalba galite analogiškai susisiekti ir su kitų klasterių naudotojais, aišku, jei tie klasteriai yra sujungti tarpusavyje.
 • Announce Full (To All) funkcija jau yra visai kas kita. Bet koks pranešimas, perduotas šios funkcijos pagalba yra išplatinamas visiems šio klasterio (ir prie jo prijungtų klasterių) vartotojams, kurių vienu metu gali būti tūkstančiai. Būkite labai labai atsargūs, naudodami šią funkciją. Dauguma To All pranešimų skirti vienam konkrečiam asmeniui, tuo tarpu likę 9999 yra priversti perskaityti bevertę žinutę.
 • Niekuomet nenaudokite Announce All funkcijos pokalbiams. Taip pat niekuomet nenaudokite šios funkcijos suteikti daugiau svorio Jūsų argumentui ar įžeidimui. Pasaulis stebi Jus. Perduokite tik tokius pranešimus, kurie gali sudominti daugumą DX medžiotojų. Pavyzdžiui, galite perduoti pranešimą, kad DX stotis ką tik pakeitė darbo diapazoną ar dažnį, arba kad DX stotis tam tikru laiku bus tam tikrame dažnyje. Paprasta taisyklė: To All pranešimai turi būti įdomūs daugumai, tad jei pranešimas nėra skirtas daugumai, nesiųskite jo naudodami To All funkciją.

Pavyzdys

ON7xx siunčia TO ALL: ON4xx good morning Frans

DF0xx siunčia TO ALL: wir warten auf K3614 (ką tai bereikštų)

Kito asmens šaukinio naudojimas DX klasteryje

 • Kai kurie nesusipratę asmenys prisijungia prie DX klasterio kito radijo mėgėjo vardu ir užsiima įvairia kenkėjiška veikla. Tai blogiau negu darbas eteryje nesiidentifikavus, kadangi tuo pačiu nukenčia niekuo nesusijęs radijo mėgėjas. Niekuomet nereaguokite į tokias situacijas ir praneškite apie tai to šaukinio turėtojui.

DX ruožai

 • IARU dažnių planas yra visame pasaulyje priimtas džentelmeniškas susitarimas, kurio laikosi 99% radijo mėgėjų.
 • Šiame dažnių plane išskirta keletas formalių DX ruožų, kuriuose prioritetas suteikiamas DX ryšiams.

DX ruožai trumpose bangose

 • IARU R1 (pirmo regiono - Europos, Afrikos ir Vidurio Rytų) dažnių plane yra numatyti tokie DX ruožai:
DiapazonasDažnių ruožas (kHz)
80m3 500 – 3 510 (CW)
80m3 775 – 3 800 (SSB)
40m7 175 – 7 200 (SSB)
20m14 190 – 14 200 (SSB)
 • IARU R2 (Šiaurės ir Pietų Amerikoje) dažnių plane yra 6 DX ruožai:
DiapazonasDažnių ruožas (kHz)
160m1 830 – 1 840 (CW)
160m1 840 – 1 850 (SSB)
80m3 500 – 3 510 (CW)
80m3 775 – 3 800 (SSB)
40m7 000 – 7 025 (CW)
40m7 175 – 7 200 (SSB)
20m14 000 – 14 025 (CW)
 • DX langai 80 metrų diapazone: vidurdienį šie dažniai gali būti naudojami vietiniams ryšiams, nes tokiu paros metu nėra tolimo bangų sklidimo sąlygų. Bet nevalia pamiršti, kad net ir po pietų bandant užmegzti ryšį šiame DX lange, galima sukelti bėdų stotims, kurios yra apie 1000 - 2000 km atstumu nuo Jūsų terminatoriaus (linijos, skiriančios dieną ir naktį) kryptimi. Pavyzdžiui, 13:00 UTC Lietuvoje vidury žiemos, iki saulėlydžio dar yra maždaug 3 valandos. Tokiu metu dirbti DX iš Lietuvos sąlygų nėra. Bet mūsų signalai gali būti labai gerai girdimi Skandinavijoje, apie 1000 - 2000 km atstumu, kur saulėlydis yra valanda - dviem anksčiau. Nors ir patys negirdime DX stočių, galime sukelti QRM tiems, kurie jau jas girdi būdami arčiau saulėlydžio. Išvada: niekada nenaudokite šių dažnių langų vietiniams ryšiams.
 • DX ekspedicijose dalyvaujančios stotys turi pirmumo teisę minėtame 20m diapazono DX ruože. Visos kitos stotys tokiu atveju turėtų atsižvelgti į IARU džentelmenų susitarimus ir tučtuojau palikti šį langą. Šis 20m langas DXpedicijoms buvo sukurtas 2005 metais, dėl vienos pagarsėjusios IT9 stoties nuolat keliamų problemų.
 • Be minėtų formalių DX ruožų, yra keletas de facto DX langų:
DiapazonasDažnių ruožas (kHz)
160m1 830 – 1 835 (CW)
160m1 845 (SSB)
40m7 045 (SSB)
20m14 020 – 14 030 (CW)
20m± 14 080 (RTTY)
20m14 190 – 14 200 (SSB)
17m18 075 (CW)
17m18 145 (SSB)
15m21 020 – 21 025 (CW)
15m± 21 080 (RTTY)
15m21 290 – 21 300 (SSB)
12m24 895 (CW)
10m28 020 – 28 025 (CW)
10m± 28 080 (RTTY)
10m28 490 – 28 500 (SSB)

PATARIMAS

Pirmi kiekvieno diapazono 5 kHz taip pat neoficialiai naudojami CW DX ryšiui.

 • Venkite vietinių ryšių šiuose DX languose. Šiuose languose galite išgirsti įdomių DX stočių signalus.

DX ruožai UTB

Specifinės UTB darbo procedūros

 • Šios procedūros paremtos tokiais pat principais, kaip ir naudojamais trumpose bangose (TB).
 • Atliekant UTB QSO troposferinio sklidimo sąlygomis 50, 144 ir 430 MHz diapazonuose, šios procedūros visiškai identiškos TB. Vienintelis skirtumas tas, kad kvietimo dažniai skirti tik ryšiui inicijuoti, o vėliau korespondentai palieka kvietimo dažnį ir tęsia QSO kitame dažnyje.
 • QTH lokatorius. Dirbant UTB ir aukščiau, radijo stočių koordinatės nusakomos QTH lokatoriumi, kitaip žinomu kaip Maidenhead’o sistema. QTH lokatorius - supaprastinta koordinačių sistema (pvz., KO24), kuri padeda korespondentui greitai nustatyti kryptį ir atstumą iki kitos stoties.
 • Tam tikroms, labai specifinėms darbo rūšims numatytos dar detalesnės procedūros, taikomos UTB užmezgant ryšius per:
  • palydovus;
  • Mėnulio atspindžius (EME – Earth-Moon-Earth);
  • meteorų pėdsakus­;
  • aurorą;
  • naudojant ATV (plačiajuostę mėgėjišką televiziją – wideband amateur television).
 • Šio dokumento tikslas nėra detaliai aprašyti kiekvieną iš šių procedūrų. Visais atvejais Jums galioja etikos nuostatai.

Konfliktinės situacijos

Kaip paaiškinome Radijo mėgėjo elgesio kodekse, mes visi (keli šimtai tūkstančių radijo mėgėjų visame pasaulyje) žaidžiame žaidimą toje pačioje aikštėje, todėl kartais viena ar kita situacija neišvengiamai pakrypsta konflikto link. Susitvarkyti su šiais konfliktais radijo eteryje galime remdamiesi bendru supratimu (common sense), geromis manieromis ir abipuse pagarba.

 • Taisyklė nr. 1: eteryje niekuomet nesielkite taip, kaip nesielgtumėte viešoje vietoje bei nekalbėkite taip, kaip nekalbėtumėte su penkiamečiu vaiku ar savo geriausiu draugu.
 • Viena iš radijo pranešimų problemų yra ta, kad juos galima perduoti anonimiškai. Asmuo, turintis piktų ketinimų ir perduodantis signalą be identifikacijos nėra vertas radijo mėgėjo vardo.
 • Jokiu būdu negalvokite apie kitų stočių blokavimą (jamming). Blokavimas gali būti daromas anonimiškai, o tai jau yra visiška bailumo apraiška. Tokiam elgesiui nėra jokio pateisinimo, netgi ir tuo atveju jei galvojate, kad kita stotis nusipelnė būti trukdoma ir blokuojama.
 • Kartais eteryje susidaro tokia situacija, kurią, Jūsų nuomone, reiktų šiek tiek pataisyti. Gal tai tiesa, tačiau prieš ką nors darydami ar sakydami, kelis kartus pagalvokite, kokia iš to bus nauda mūsų hobiui, JŪSŲ hobiui, JŪSŲ reputacijai?
 • Radijo eteryje nepradėkite net ir draugiškų ginčų. Tikėtina, kad prie viešo ginčo netrukus prisijungs ir kiti bei net nepastebėsite, kaip draugiška diskusija nusileis iki labai žemo lygio. Asmeninius konfliktus ir ginčus spręskite ne radijo mėgėjiškame eteryje. Tam skirtas telefonas, internetas ar gyvas pokalbis.

Eterio policininkai

 • Eterio policininkai - asmenys, kurie mano, jog turi pareigą nuolat taisyti kitų radijo mėgėjų eteryje daromas klaidas.
 • Kartais iš tikrųjų yra būtina pranešti nuolat taisykles laužančiam asmeniui (tarkime, kviečiančiam DX stoties kvietimo dažnyje), kad jo elgesys sukelia nepatogumų ir problemų kitiems. Būdų kaip tai padaryti, yra įvairių.
 • Ilgainiui pastebėsite, jog eterio policininkai pradeda kelti daugiau sąmyšio, negu pati trukdžius sukelianti stotis.

Eterio policininkų tipai

 • Daugumos eterio policininkų ketinimai geri, o kalba – mandagi. Pastarieji visuomet išlieka mandagūs ir dažnai jų darbo rezultatai duoda vaisių (mandagiai paprašyta stotis palieka DX kvietimo dažnį).
 • Kai kurie policininkai turi gerų ketinimų, tačiau nemandagi jų kalba ir prastos manieros ne visuomet leidžia jiems pasiekti savo tikslą. Tokie policininkai vietoje ramybės sukelia tikrą chaosą.
 • Trečioji policininkų kategorija turi labai aiškų tikslą - sukelti chaosą eteryje, naudojant provokacijas ir keiksmažodžius. Prastas jų elgesys ir manieros kaipmat patraukia kitų eterio policininkų dėmesį, o tuomet jau užverda visiška košė.

Nereaguokite, jei išgirstate eteryje tokius apsišaukėlius. Laikykitės atstumo ir visiškai juos ignoruokite. Tai vienintelis būdas juos sustabdyti, nes bet kokia Jūsų reakcija skatina juos veikti dar aktyviau.

Iš kur atsiranda šie „policininkai”?

 • Policininkai dažniausiai atsiranda retos DX stoties ar ekspedicijos dažnyje, kai pastaroji stotis dirba dviejų dažnių režimu.
 • Pagrindinė eterio policininkų atsiradimo priežastis - DX medžiotojai, užmirštantys įjungti dviejų dažnių režimą ir pradedantys kviesti DX stotį jos siuntimo dažnyje.

Gerieji nusidėjeliai

 • Nemaža dalis radijo mėgėjų tikrai nežino absoliučiai visų darbo eteryje subtilybių. Negalima teigti, kad jie nenori būti gerais operatoriais, greičiausiai jie tiesiog nežino, kaip tokiais tapti. Jų likimas - sužinoti darbo eteryje subtilumus bandymų ir klaidų metodu. Taip nutinka todėl, kad jų niekada niekas šių subtilybių nemokė. Jie - gerieji nusidėjeliai.
 • Errare humanum est (klysti žmogiška): netgi taip vadinamieji ekspertai daro klaidų. Nėra tobulų žmonių. Beveik kiekvienas esame siuntę signalą ne tuo VFO (siuntėme DX stoties darbo dažnyje). Galbūt, tai nutiko dėl nepakankamo dėmesingumo, gal nuovargio, o gal dėl išsiblaškymo. Galų gale, visi esame žmonės.
 • Pirmas klausimas, kuris iškyla, kai kažkas padaro klaidą - nuspręsti, kokią žinutę perduoti suklydusiajam.
 • Jei išgirstate policininką šaukiantį ant Jūsų: Aukštyn, idiote, sunku būna susilaikyti nuo ant liežuvio galo sėdinčio komentaro: Ar pats nesi niekada suklydęs, arogantiškas mulki?. Niekada nereaguokite atsakydami į tokį nemandagų pamokymą. Tai bus visiškai neproduktyvu ir netgi antiproduktyvu, tiesiog savo atsakymu eteryje užvirsite tikrą košę.

Blogieji nusidėjeliai

 • Kai kurie radijo mėgėjai veši tarp savo išskirtinai prastų darbo eteryje įpročių. Čia labai tinka posakis Perseverare diabolicum (užsispyrimas - velnio reikalas).
 • Atrodo, kad eteryje atsiranda vis daugiau ir daugiau „sugadintų” veikėjų, kuriems nėra didesnio malonumo negu apsunkinti gyvenimus gerai besielgiantiems radijo operatoriams. Tokie veikėjai trukdo DX stotims visomis savo turimomis priemonėmis. Kartais, tai radijo mėgėjai, kuriems dėl žinių ir išminties stokos, nesiseka megzti tolimų ryšių, todėl užuot nukreipę energiją žinių gilinimo kryptimi, jie išlieja pyktį ir apmaudą ant tų, kuriems sekasi geriau. Kartais eteryje galime išgirsti kaip šie veikėjai su savo vulgarumu ir piktavališkumu puola neįtikėtinai žemai.
 • Jų vienintelis tikslas - sukelti aplinkinių reakciją ir chaosą.
 • Jau minėjome anksčiau – niekuomet nereaguokite į tokių veikėjų veiksmus. Jei niekas nereaguos, toks pilietis, neradęs reikiamos auditorijos, eis jos ieškoti kitur (galbūt ne radijo eteryje). Jei esate tikras, kad identifikavote tokį asmenį, kuris nusižengia darbo eteryje taisyklėmis sukeldamas QRM, pasvarstykite ar nereikėtų parašyti oficialaus skundo licenciją išdavusiai įstaigai.
 • Taip pat nereaguokite ir naudodami DX klasterį. Patikėkite, šie veikėjai taip pat stebi ir DX klasterius.

Ar tikrai norite būti dar vienu eterio policininku?

 • Jei kas nors padaro klaidą, nepamirškite, kad Jūs taip pat kažkada praeityje esate padaręs klaidų, ar ne? Būkite tolerantiškas ir atlaidus.
 • Jei tikrai privalote pasakyti pastabą (pataisyti pasikartojančią klaidą), pasakykite ją draugišku ir pozityviu tonu, be įžeidimų ar pažeminimų. Jei LY9ZZZ klaidingai keletą kartų perduoda savo signalą DX stoties dažnyje, perduokite: 9ZZZ prašau aukštyn arba 9ZZZ up please, o ne Aukštyn, idiote. Įžeidimas nesuteikia jokios pridėtinės vertės. Tai tik suteiks daugiau informacijos kitiems apie asmenį, kuris įžeidinėja.
 • Suvokite, jog Jūsų įsiterpimas gali sukelti daugiau QRM, negu klaida, kurią bandote ištaisyti.
 • Prieš žaisdami policininką, kelis kartus pagalvokite, kokiu būdu Jūsų veiksmas įneš naudos į susidariusią situaciją. Jei pagalvoję vis dar esate tikras, kad tai būtina padaryti, pasitreniruokite ir pramankštinkite savo liežuvį prieš tai darydami.
 • Visuomet būkite mandagus ir konstruktyvus.
 • Jei norite kažkam pasakyti, jog jis transliuoja ne tame VFO, visuomet pridėkite dalį šios stoties šaukinio. Kaip kitaip darantis klaidą žinos, kad žinutė yra skirta būtent jam. Praneškite: 9ZZZ prašau aukštyn, užuot perdavę tik Prašau aukštyn arba Aukštyn, aukštyn! (up, up).
 • Jei nutiko taip, kad LY9ZZZ stotis esate Jūs, nesijauskite dėl šios pastabos itin kaltas ar susinepatoginęs. Klaidas daryti žmogiška, o ištęstas Jūsų atsiprašymas eteryje sukels dar daugiau QRM.
 • Nepamirškite, kad patys eterio policininkai, taisydami kitus, labai dažnai patys pažeidžia darbo eteryje taisykles. Ar daug eterio policininkų taisyklingai identifikuojasi eteryje?
 • Vienas eterio policininkas dar nėra tokia bėda, kaip du eterio policininkai, taisantys vienas kitą.

Kaip elgtis, jei eteryje patekote į policininkų paradą?

Būdamas DX medžiotoju greitai suvoksite, jog aktyviai nereaguodami į policininkų akibrokštus, pasieksite daug daugiau. Paverskite neigiamą energiją teigiama. Jei gavote nemalonią pastabą, užuot atsakydami, atidžiau klausykitės eterio košės ir galbūt užmegzti ryšį su DX Jums pavyks net nesutrukdžius policininkams mėgautis savo užsiėmimu.

Patarimai DX stočių ir DX ekspedicijų operatoriams

Galbūt anksčiau ar vėliau tapsite operatoriumi kitoje DX eilės pusėje. Jei Jus aplankys proga tapti DX ekspedicijos operatoriumi – nepamirškite, jog tai daugelio radijo mėgėjų svajonė. Sklandžiam darbui DXpedicijose Jums pravers keletas instrukcijų ir procedūrų. Štai keli patarimai:

 • Perduokite savo šaukinį po kiekvieno QSO. Jei Jūsų šaukinys neįtikėtinai ilgas (pvz., SV9/LY1BWB/P), perduokite jį bent kas kelis QSO.
 • Jei dirbate vienu dažniu ir negalite eterio triukšme atskirti šaukinių, perjunkite darbo režimą į dvidažnį („split”) ir taip kviečiantys išsisklaidys. Nepamirškite, jog žemuose diapazonuose tolimų DX stočių signalai ypač silpni, todėl Jūsų signalas bus gerokai – apie 50 dB - uždengtas kviečiančiųjų. Dirbant iš retos DX stoties, standartinis darbo režimas yra dvidažnis.
 • Prieš persijungdami į dvidažnį režimą, įsitikinkite, kad dažniai, kuriuose norite klausytis tikrai tušti.
 • Jei dirbate dvidažniu režimu, apie tai praneškite po kiekvieno QSO. Darbo telegrafu pavyzdys: UP 5, UP5/10, QSX 1820 ir t.t. Darbas SSB režimu (anglų k.): Listening 5 up, listening 5 to 10 up, listening on 14237, up 5, down 12, ir pan.
 • Dvidažnio darbo nuorodą perduokite sistemingai. Jei taip nedarysite, operatorių skaičius Jūsų klausymo dažnyje praretės, tačiau Jūsų siuntimo dažnyje įsivyraus tikras chaosas ir tuomet Jūsų dvidažnis darbo režimas eteryje užims neleistinai daug vietos. Nereguliarus klausymo dažnio perdavimas yra nepriimtinas.
 • Dirbant telegrafu dvidažniame režime klausykitės mažiausiai 2 kHz aukščiau arba žemiau nuo savo siuntimo dažnio ir venkite šoninių signal („clicks”) interferencijos. Dvidažnis režimas 1 kHz atstumu yra sutinkamas dažnai, tačiau to negana ir tai tikrai nėra tinkamas pavyzdys.
 • SSB režime šis skirtumas turi būti mažiausiai 5, rekomenduojama – 10 kHz. Kai kurių kviečiančių stočių signalas gali būti nepaprastai platus ir Jūsų siuntimo dažnyje, tai sukels daug trikdžių (angl. splatter).
 • Jei būdamas(-a) DX stotimi dirbsite dvidažniu režimu 80m diapazono DX lange (pirmame IARU regione: 3.5 – 3.51 MHz CW arba 3.775 – 3.8 MHz SSB) nukreipkite eilę už DX lango ribų. Jei siunčiate 3.795 MHz, klausykite eilės žemiau 3.775 MHz (telegrafu – virš 3.51 MHz).
 • Norint nesukelti trukdymų kitiems dažnio naudotojams, savo klausymo langą stenkitės sumažinti iki minimumo.
 • Jei dirbdami SSB režimu išgirdote tik dalį kviečiančiojo šaukinio, perduokite atgal išgirstą šaukinio dalį ir signalo įvertinimą (pvz., yankee oscar 57). Nesakykite: Yankee Oscar again please. Garantuojame, jog toks kvietimas pritrauks daugiau Yankee Oscar negu yra. Jei prie atsakymo pridėsite RS signalo įvertinimą, tai reikš kad įpusėjote QSO ir reaguojančių į Jūsų signalą bus mažiau.
 • Telegrafu išgirdus dalį šaukinio (pvz., 3TA) taip pat nereikėtų perduoti klaustuko. Minia laukianti eilėje išgirdusi klaustuką pradės kviesti Jus išvien! Perduokite 3TA 599 ir jokiu būdu ne ?3TA 599. Niekuomet nesiųskite klaustuko dirbdami su didele eile.
 • Ši pastaba galioja visiems darbo režimams: jei iš pradžių išgirdote tik dalį šaukinio, visada pakartokite pilną šaukinį tuomet, kai jau jį išgirstate, tokiu būdu kita stotis įsitikins, kad išgirdote visą ir teisingą jo šaukinį bei gali nesibaimindama įrašyti Jūsų šaukinį į savo ryšių žurnalą.

Pavyzdys

Įsivaizduokite, kad išgirdote tik dalį šaukinio: „3TA”. Perduokite: 3TA 599 (telefonu sakykite: 3TA 59). Korespondentas patvirtins: TU DE OH OH3TA 599 (telefonu: Oscar hotel, oscar hotel three tango alpha you’re 59 QSL?). Jei patvirtinsite su QSL TU (telefonu: QSL thank you), OH3TA nebus tikras, kad Jūs išgirdote būtent jo šaukinį. Todėl patvirtinkite taip: OH3TA TU (telefonu: OH3TA thanks).

 • Jei atsiliepėte daliai išgirsto šaukinio su signalo įvertinimu, nebepaleiskite šios stoties ir neleiskite, kad ją užgožtų kiti operatoriai. Jūs vadovaujate dažniui, kuriame dirbate, todėl kartais reikia tą akivaizdžiai pademonstruoti. Jūs nusprendžiate, su kuo iš eilės daryti ryšį ir niekas kitas už Jus negali to padaryti. Eilė operatorių gali būti nedisciplinuota, tačiau tai nutinka tik dėl menko DX stoties operatoriaus autoriteto. Jei minia pastebės, jog dirbate su pasirinkta stotimi iki kol užmezgamas QSO ir nereaguojate į jokius kitus kvietimus, dauguma pasiduos ir elgsis kultūringiau.
 • Jei nepilnu šaukiniu ir signalo įvertinimu atsakę vienai stočiai pasiduosite pagundai neužmezgę QSO atsakyti į garsų ir nemandagų kvietimą, taip pripažinsite, kad dažnyje, kuriame dirbate JŪS, sąlygas diktuoja nemandagūs rėksniai. Taigi, pakliūsite į bėdą. Eteryje užvirs košė, nes niekas negerbia operatoriaus, kuris nesilaiko savo paties nustatytų taisyklių.
 • Jei atsiliepėte daliai šaukinio ir šis prapuolė neužbaigęs QSO, nepulkite atsakinėti tam, kuris garsiausiai trukdė Jums užmegzti ryšį su prapuolusia stotimi. Pakvieskite CQ ir klausykite keliais kHz aukščiau ar žemiau. Niekada nesudarykite įspūdžio, kad pasidavėte garsiai ir nemandagiai dirbančios stoties kvietimui. Parodykite jiems, kad nedisciplinuotas kvietimas yra nieko vertas.
 • Užmezgėte ryšį su viena iš stočių eilėje (pvz., JA1ZZZ) ir įvedėte ryšį į žurnalą. Tačiau girdite, kaip ši stotis Jus kviečia toliau, nes ji negirdėjo savo signalo įvertinimo. Klaida būtų informuoti: JA1ZZZ you are in the log (telefonu), JA1ZZZ QSL (telegrafu). Tiesiog pakvieskite korespondentą vėl ir pakartotinai perduokite signalo įvertinimą. Viskas, ką šis korespondentas nori išgirsti, greičiausiai yra RS signalo įvertinimas.

Dirbdami naudokite nekintantį pranešimų šabloną

Pavyzdžiui, dirbate kaip ZK1DX:

ZK1DX 5 to 10 up (išgirstate LY1ZZZ kviečiant)

LY1ZZZ 59 (perduodate signalo įvertinimą)

QSL ZK1DX 5 to 10 up (patvirtinate, identifikuojatės ir kviečiate vėl)

 • Jei seksite savo perdavimo šablonu, laukiantys eilėje žinos, jog kai sakote: 5 to 10 up, laukiate naujų korespondentų. Laikykitės šio savo darbo šablono, išlaikykite vienodą greitį ir darbo ritmą. Tokiu atveju visi žinos kada Jus kviesti. Dirbsite kaip laikrodis.
 • Jei eilė elgiasi nedisciplinuotai, papildomų priemonių imtis neverta. Jei situacija negerėja, tiesiog pereikite prie kito diapazono ar darbo rūšies, tačiau apie pasikeitimus būtinai praneškite laukiantiems eilėje.
 • Nesinervinkite, neįžeidinėkite laukiančių eilėje. Viskas ką galite ir turite padaryti, tai tvirtai parodyti laukiantiems eilėje, kad Jūs ir tik Jūs valdote situaciją bei nustatote taisykles. Labai svarbu visos eilės akivaizdoje išlaikyti autoritetą.
 • Jei aiškiai girdite kai kuriuos korespondentus perduodant tik pora savo šaukinio raidžių, neatsiliepkite jiems, o verčiau perduokite full calls only.
 • Dirbant dvidažniu režimu gali pasirodyti, kad kviečiančios stotys Jus girdi nepakankamai gerai. Galima to priežastis yra ta, kad Jūsų siuntimo dažnyje interferuoja kitos stotys. Jei situacija ilgainiui nesitaiso, dirbdami SSB pabandykite pakeisti dažnį 5 kHz ir perduokite apie tai laukiantiems eilėje. Dirbant CW, pakanka pakeisti dažnį vos 0.5 kHz.
 • Maksimalus perdavimo greitis eilėje dirbant CW režimu turėtų būti ne didesnis kaip 40 WPM (žodžių per minutę). Žemesniuose TB diapazonuose (40 - 160m) geriau naudoti šiek tiek lėtesnį perdavimo greitį (20 - 30 WPM, priklausomai nuo aplinkybių).
 • Korespondentai visuomet gerbs Jus labiau, jei iš anksto informuosite juos apie savo planus. Jei pereinate į QRT, taip ir pasakykite. Planuodami kavos pertraukėlę perduokite: QRX 5 (QRX 5 minutes, Standby). Pakeisdami diapazoną ar darbo režimą, taip pat nepamirškite apie tai informuoti.
 • Norėdami išlaikyti visuotinę ramybę ir tvarką bei švarų siuntimo dažnį, savo darbu nenuvilkite laukiančiųjų eilėje Nepamirškite jų informuoti apie savo planuojamus veiksmus – jie visi (galbūt su keliomis išimtimis) nori užmegzti su Jumis ryšį. Pasirodykite puikiai ir draugiškai!
 • DX stoties operatorius kartais kviečia korespondentus iš eilės pagal šaukinio skaitmenį arba geografines sritis. Tokiu atveju DX stotis atsako tik tiems korespondentams, kurių šaukinio prefikse yra tam tikras skaitmuo. Statistiniu požiūriu, toks darbo būdas padalina eilę į 10 mažesnių. Tačiau tokios metodikos reikėtų vengti, kadangi daugumos korespondentų atžvilgiu, darbas kviečiant pagal skaitmenis toli gražu nėra pats efektyviausias.
 • Jei visgi nutarėte taikyti šį metodą, naudokitės šiais patarimais:
  • Pradėję kviesti pagal skaitmenis, būtinai pakvieskite visus bent po kartą. Jei viduryje seanso pereisite į QRT, arba kviesite skaitmenis atsitiktine tvarka, laukiantiems eilėje sukelsite isteriją.
  • Niekada nepamirškite, kad kviesdami pagal skaitmenis paliekate 90% eilės be užsiėmimo, šiems operatoriams belieka tik krapštyti nosį. Tačiau jie verčiau tą darę, atidžiai klausys eterio ir skaičiuos, kiek tiksliai stočių atsiliepiate vienam skaitmeniui. Galite būti tikras, kad kai kurie operatoriai nesulaukę savo šaukinio skaitmens tiesiog pratrūks eteryje.
  • Primename, kad skaičių seka prasideda nuo 0, nuo šio skaitmens visada ir pradėkite kviesti.
  • Nešokinėkite per skaitmenis atsitiktine tvarka, pvz., iš pradžių 0, po to 5, vėliau 8, tada 1 ir t.t. Tai puikiai tinka tik išvesti laukiančius iš proto. Jei seksite logine tvarka, visi laukiantys turės bent šiokią tokią galimybę nuspėti, kada ateis jų eilė. Atsitiktinė sistema tik sukelia nervinę įtampą.
  • Ties kiekvienu skaitmeniu stenkitės užmegzti ne daugiau kaip 10 ryšių. Pasistenkite, jog skaičius kiekvienam šaukinio skaitmeniui būtų maždaug vienodas. Jei užmezgate 5 ryšius per minutę, apsuksite pilną ratą per 20 minučių. Taigi, korespondentai turės laukti maždaug tiek laiko, vidutiniškai – apie 10 min, o tai jau gana ilgas laiko tarpas. Per tiek laiko gali smarkiai pasikeisti net bangų sklidimo sąlygos.
  • Visada informuokite laukiančiuosius, kiek stočių planuojate atsakyti kiekvienam skaitmeniui ir kartokite šią informaciją visuomet, kai pereinate prie kito šaukinio skaitmens.
 • Darbas pagal šaukinio skaitmenis labai retai naudojamas dirbant CW.
 • Daug geresnė eilės surikiavimo praktika yra kviesti pagal kontinentus arba geografinius regionus. Toks darbo metodas suteikia labiau nutolusiems regionams daugiau galimybių užmegzti ryšį, ypač kai jų girdimi signalai yra silpnesni ar jų kryptimi sklidimo sąlygos yra prastesnės.
 • Nurodote žemyną, kurį kviečiate, o tai reiškia, jog stotys, nesančios tame žemyne, turi liautis Jus kvietusios. Pavyzdžiui, jei norite kviesti tik Šiaurės Amerikos stotis, kvieskite: CQ North America ONLY arba CQ NA.
 • Ši technika padės Jums užmegzti ryšį su tam tikrais pasaulio regionais su kuriais ypač sunku susisiekti dėl netinkamų sklidimo sąlygų, o pagerėjimai yra trumpalaikiai. Taip pat jei naudosite ją esant didelėms eilėms, nepamirškite keisti žemynus ar geografines sritis. Dirbkite su viena teritorija nuo 15 iki 30 minučių..
 • Informuokite eilę apie savo planus, tiksliai praneškite, kaip ir kada rotuosite eilę ir svarbiausia, laikykitės savo planų.
 • Pasitaikius geresnėms sklidimo sąlygomis būtinai išnaudokite progą ir pakeiskite geografinę darbo kryptį iškart, kai tik galima, tai mandagiai padaryti.
 • Svarbu paminėti, kad reikėtų kaip įmanoma vengti abiejų aukščiau aprašytų darbo technikų, tačiau su viena išimtimi – kai bandote užmegzti ryšį su sunkiai pasiekiamomis geografinėmis sritimis.
 • Pagrindinė šių selektyvių metodų problema yra tame, kad dauguma radijo operatorių laukia ir nervinasi. Nekantrūs DX medžiotojai neretai neiškenčia ir imasi policininko vaidmens, pradeda trukdyti kitiems. Jei pereinate į QRT arba pakeičiate diapazoną neperėję prie tam tikro šaukinio skaitmens, labai tikėtina, kad savo siuntimo dažnyje netrukus apie save sužinosite kažką naujo.
 • Tenka išgirsti, kai kuriuos DX operatorius kviečiant iš eilės pagal šalį. Tokia darbo rūšis visiškai nepriimtina, nes laukti turi 99% eilės. Tai dar vienas puikius būdas supykdyti laukiančią eilę.
 • Būkite atsargus su savo draugais ar savo gimtosios šalies operatoriais. Jei norite suteikti jiems ryšio prioritetą, darykite tai taip, kad niekas nepastebėtų. O geriausia, to išvis nedarykite.
 • Aprašėme keletą situacijų, susijusių su darbo eteryje procedūromis, kurios akivaizdžiai palengvina ir suteikia daugiau pramogos tiek DX stočių medžiotojams, tiek jų operatoriams. Abi pusės liks patenkintos, jeigu nuolat mokysis ir tobulins savo įgūdžius, o DX pasaulis bus daug gražesnis.
 • Dauguma mūsų kartais susiduria su situacija, kai keli tyčiniai trukdytojai sukeldami QRM stengiasi sugadinti pramogą tūkstančiams DX medžiotojų. QRM sukeliami DX siuntimo dažnyje, trukdytojai neidentifikuoja savęs eteryje, arba identifikuojasi svetimais šaukiniais. Tai yra etikos, gėrio ir blogio, tačiau, jokiu būdu, ne procedūrinė problema.
 • Didžiosios tokių QRM dalies vien švietimu ir praktikavimusi pašalinti nepavyks niekada. Tyčinius QRM (DQRM) sukelia labai nedidelė chuliganų grupelė, nesilaikanti jokių moralės standartų. Deja, reikia pripažinti, jog šiais laikais savanaudiškumas vis dažniau sutinkamas reiškinys.
 • Tokio DQRM atveju dirbdami CW vos vos pakeiskite darbo dažnį, pvz., perduodami savo šaukinį ir po jo daug taškų (DIT DIT DIT ...), lėtai pasukite rankenėlę 500 Hz, kuria nors kryptimi taip, kad klausytojai suprastų ką bandote padaryti. Telefonu, tiesiog perduokite QSY ir pakeiskite dažnį 5 kHz aukštyn arba žemyn. Savo veiksmų argumentuoti nereikia, tad priežasties niekada neminėkite. Niekada atvirai nepripažinkite, kad Jūsų darbui trukdo DQRM. Labiausiai tikėtina, jog tie keli DQRM sukeliantys veikėjai negavę dėmesio ir reakcijos iš auditorijos, liausis taip elgtis. Visada ignoruokite juos ir niekada nedarykite kitaip, t.y. niekada nekreipkite dėmesio į tokius asmenis.

Teisinė atsakomybė

Ar šiame dokumente aprašytų procedūrų nesilaikymas galėtų būti laikomas teisės užsiimti radijo veikla pažeidimu? Dauguma atveju, ne. Pavyzdžiui, daugumoje valstybių dirbant eteryje reikia identifikuotis kas 5 (ar 10) minučių. Ši taisyklė leidžia stebėjimo stotims ir reguliavimo tarnyboms lengvai identifikuoti siuntėjus. Šios 5 minutės yra legalus minimumas, tačiau geros praktikos ir tinkami įpročiai bei siekimas dirbti efektyviai ir kultūringai verčia mus identifikuotis po kiekvieno QSO, ypač jei tai yra trumpas kontaktas varžybose arba didelėje eilėje. Tik tokių darbo eteryje procedūrų dėka radijo mėgėjų bendruomenė gali sau leisti tinkamai mėgautis hobiu.

IARU dažnių planas yra panašus tokios procedūros pavyzdys, kuris radijo mėgėjui nesukelia papildomų įsipareigojimų, tačiau skirtas palengvinti kasdienybę mėgėjiško radijo eteryje.

Šių darbo procedūrų ir etikos normų nesilaikymas niekada nebus Jūsų atsidūrimo už grotų priežastimi, tačiau būkite tikras, kad nesilaikant jų, darbas eteryje seksis prasčiau.